Hoppa till artikelns andra spalt.

Albanien ny kandidat till EU-medlemskap

Kommissionen föreslår att Albanien ska bli kandidatland till EU.

– Kommissionen rekommenderar att rådet ger Albanien status som kandidatland under förutsättning att Albanien fortsätter att vidta åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet och korruption, sade EU:s utvidgningskommissionär Štefan Füle på onsdagen när han presenterade kommissionens prioriteringar på området inför 2014.

För att Albanien ska kunna inleda medlemskapsförhandlingar med EU krävs dock först godkännande från de nuvarande 28 medlemsländerna.