Hoppa till artikelns andra spalt.

“Nu blir EU-valet annorlunda”

På måndagen var det avspark för den svenska delen av Europaparlamentets informationskampanj som ska få väljare att rösta i EU-valet 25 maj.

 

Motto för kampanjen är "Den här gången är det annorlunda" och syftar på att Europaparlamentet sedan förra EU-valet fått betydligt mer lagstiftningsmakt genom det nya Lissabonfördraget och att partigrupperna i Europaparlamentet under valrörelsen kommer att lansera egna kandidater till den viktiga posten som EU-kommissionens ordförande, en post som i dag innehas av den konservative José Manuel Barosso.  

 

Frågan är kontroversiell och det finns ett motstånd från medlemsländernas regeringar som fortfarande formellt har rätten att ensam nominera kandidaten eller kandidaterna till ordförandeposten och övriga ledamöter av kommissionen. Men Europaparlamentet har tolkat Lissabonfördraget som att Europaparlamentet ska ha kunna välja mellan minst två ordförandekandidater och att det är parlamentet som nominerar och sedan väljer bland dem. Kan parterna inte komma överens av vem som nominerar blir det i slutändan EU-domstolen som avgör hur fördraget ska tolkas. Sedan tidigare kan Europaparlamentet säga ja eller nej till en ny kommission.

 

Parlamentet hoppas att under våren genomföra tv-sända debatter från Bryssel mellan gruppernas kandidater till kommissionsordförandeposten.

 

140 miljoner kronor satsar Europaparlamentet på  informationskampanjen som ska pågå till en ny kommissionsordförande är vald troligen i juli eller september 2014.  

 

– 140 miljoner kronor motsvara ungefär 30 öre per väljare. [Jämfört med vad ett svenskt riksdagsval kan kosta] tror vi inte 140 miljoner kronor för 500 miljoner medborgare sticker ut särskilt mycket, sade Markus Bonekamp chef för EU-parlamentets informationskontor i Stockholm.