Annons

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Storbritanniens premiärminister David Cameron i samtal vid EU-toppmötet i juni 2013.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Merkel och Cameron möjligt radarpar för reformerat EU

Flera medlemsstater kan under hösten ha ett intresse av att diskutera EU:s maktbefogenheter.

Enligt den brittiska tidningen The Independent finns nu ett gemensamt intresse i Berlin och London att flytta vissa befogenheter från EU till nationalstaterna.  

Den konservativa brittiska premiärministern David Cameron har sedan början av året legat på för att få till stånd en begränsning av EU:s maktbefogenheter. För att visa att han menar allvar har även en folkomröstning om EU-medlemskapet utlovats förutsatt att Cameron vinner nästa parlamentsval. I ett uppmärksammat linjetal i januari ställde Carmeron fem krav på förändring. Kärnan i kraven är att Storbritannien ska få en friare roll i EU och att makt ska återföras från Bryssel till London.

Liknade tongångar om begränsad EU-makt har under våren hörts i Nederländerna där regeringen i juni publicerade en lista på 54 punkter som tar upp politikområden vilka bör föras tillbaka till medlemsländerna.   

I tisdags sade den kristdemokratiska förbundskanslern Angela Merkel i tysk radio att hon är bredd att diskutera EU:s befogenheter och medlemsstaternas framtida roll efter att parlamentsvalen i september. Sedan tidigare har hon talat sig varm för ändrade EU-regler för att säkerställa en tuffare budgetdisciplin inom eurozonen.

Att försöka tillmötesgå de brittiska kraven kan även verka dämpande på den i eurokrisens spår växande EU-skeptiska opinionen i flera länder och samtidigt säkerställa ett fortsatt brittiskt EU-medlemskap. Det sistnämnda är något som flera nationella EU-ledare men även den amerikanska presidenten uttalat sig för.

Det kan sålunda dra ihop sig till en större debatt kring EU:s framtid.

Till The Independent säger en anonym källa i kretsen kring en mer moderat euroskepitisk konservativ parlamentsgrupp kallad Ny start att Angela Merkel ska vara positiv till flera av de brittiska idéerna.

"Vi har även fått gehör i andra länder också. Detta handlar inte om att Storbritannien säger nej till Europa, det handlar om praktiska sätt att reformera unionen. ", säger källan som fått den brittiska utrikesministerns William Hague välsignelse att turnera med förslagen bland de europeiska huvudstäder.

Bland annat föreslås en nödbroms för framtida EU-lagstiftning som berör finansiella tjänster, ett stärkt skydd för att företag utanför euroområdet inte diskrimineras på den inre marknaden och en bantning av EUs makt över den arbetsrättsliga- och sociala lagstiftningen.

En minskning av EU:s regionalstöd genom att rikare EU-länder inte ska omfattas av bidragen finns också på den brittiska agendan. Detta tillsammans med annat kan vara något som den svenska regeringen, som står inför både ett EU-val och riksdagsval, är intresserad av även om statsminister Fredrik Reinfeldt hittills uttalat sig emot en  ändring av EU:s fördrag.