Annons

Kommissionen vill bland annat att det ska bli lättare att byta bank och att det ska ske inom 15 dagar. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Hög tid att sätta konsumenten i centrum

Ansvarig socialdemokratisk EU-parlamentariker Olle Ludvigsson manar alla parter att skynda på arbetet med ett nytt EU-förslag som ska göra bankkonton lättare och tillgängligare för konsumenten.

Konsumenterna har hamnat i skymundan under finanskrisen. I och med att fokus legat på att akut stabilisera skröpliga banker har konsumentperspektivet tappats bort. Det måste det bli ändring på. Nyligen lanserade EU-kommissionen ett förslag med syftet att göra betalkonton enklare, billigare samt tillgängliga för alla. Förslaget är inte bara bra i sig, utan också ett steg åt rätt håll eftersom det tydligt sätter konsumenten i centrum.

Den europeiska marknaden för betalkonton – där bankerna dominerar men där även andra betaltjänstleverantörer finns med – har flera brister. En är att många konsumenter nekas tillgång till ett betalkonto. I dag finns det ca 25 miljoner européer som skulle vilja ha ett konto men som ändå inte har något. Eftersom det är svårt att leva i ett modernt samhälle utan ett betalkonto skapar detta ett allvarligt utanförskap. Det är också relativt vanligt att konsumenter nekas ett betalkonto när de befinner sig utomlands i ett annat EU-land för att studera eller arbeta. En annan brist är att prissättningen för tjänster kopplade till betalkonton ofta är rörig. Det är inte lätt att få en bild av vad det kostar att använda kontot. En tredje brist är att det på många håll är besvärligt att byta bank. Processerna är långa och problemfyllda. Kombinationen otydlig prissättning och dåliga bytesmöjligheter hindrar konsumenterna från att agera aktivt och därmed tillsammans driva kostnaderna nedåt.

Den svenska marknaden är bättre än EU-snittet, men även här finns problem. Konsumenter som har betalningsanmärkningar eller som saknar fast adress nekas inte sällan betalkonton. Den som inte behärskar internet tvingas som regel betala skyhöga avgifter för att göra vissa ärenden på bankkontoren. Prissättningen är i övrigt bitvis en djungel.

För att åtgärda bristerna föreslår kommissionen ett åtgärdspaket i tre delar. För det första ska varje konsument ges rätt till ett grundläggande betalkonto. Denna rättighet – som täcker vardagstjänster exklusive krediter – ska gälla oberoende av hur den personliga situationen ser ut. Rättigheten ska även gälla för den som behöver ett konto i ett annat EU-land. För det andra ska bankerna bli tydligare i sin prisinformation för betalkonton. Termerna ska standardiseras så att de blir lättfattliga och jämförbara. Konsumenten ska få en årlig summering av alla avgifter som betalats. I varje land ska det finnas en oberoende webbplats för prisjämförelser. För det tredje ska det bli smidigare att byta bank. Bankerna ska ansvara för hela processen och för att bytet är klart inom 15 dagar (30 dagar vid gränsöverskridande byte).

Förslaget börjar nu behandlas i EU-parlamentet. Som ansvarig för frågan i den europeiska socialdemokratiska gruppen kommer jag att driva en positiv linje. På det principiella planet ställer jag mig bakom förslaget som helhet. Samtidigt kommer jag att verka för att det förstärks och förenklas. Kommissionen föreslår att bara någon enstaka bank i varje land ska erbjuda grundläggande betalkonton. Jag anser att alla banker måste ha denna skyldighet för att rättigheten inte i praktiken ska urholkas. När det gäller prisinformationen måste den bli så tydlig som möjligt för konsumenten. Kommissionens upplägg är för komplicerat. Beträffande byten har kommissionen valt en något för detaljerad inriktning. Det viktiga är att slå fast ansvarsfördelningen mellan de involverade bankerna och de tidsgränser som ska gälla.

Alla parter – inklusive den svenska regeringen – bör nu bidra till att förslaget snabbt kan omsättas i praktiken. Det är hög tid att sätta konsumenten i centrum igen.