Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

"Halv seger" för tidning i Snowdenaffären

Det rättsliga efterspelet till söndagens gripande av David Miranda som varit aktiv vid publiceringen av de hemliga Snowdendokumenten har tagit fart sedan Storbritanniens högsta domstol och en oberoende granskare kopplats in på fallet.

Den brittiska säkerhetspolisens gripande av David Miranda som är partner till Guardianjournalisten vilken publicerade Snowdendokumenten ska granskas av den brittiska regeringens oberoende utredare.

Den övergripande frågan är om polisen som grep David Miranda och kvarhöll och förhörde honom i nio timmar utan rätt till advokat gjorde detta på "lagligt, lämpligt och humant sätt".  Utredaren David Andersson har krävt av inrikesministern Theresa May att fritt få  förhöra regeringstjänstemän och fritt granska relevant hemligt material. Det rapporterar The Guardian på torsdagen.

"Den slutgiltiga fastställandet av eventuella juridiska frågor är naturligtvis upp till domstolarna. Mitt syfte är snarare att ge oberoende granskning av det sätt på vilket denna viktiga terrorismbekämpningsmakt användes vid detta tillfälle, och att identifiera viktiga lärdomar för framtiden. ", skriver David Andersson i ett brev till inrikesministern. Han tillade att han kommer att snabbehandla frågan och rapporten kommer att vara tillgänglig i sin helhet för allmänheten.

Inrikesministeriet välkomnade Anderssons undersökning.

"Det är rätt att den oberoende granskaren av terroristlagstiftningen undersöker ett fall som detta för att se till att lagen tillämpats på rätt sätt.", sade en talesperson för ministeriet.

I veckan har The Guardians jurister försökt få högsta domstolen att ingripa och ogiltigförklara gripandet av David Miranda och tvinga polisen lämna tillbaka hans dator och annan utrustning som beslagtogs i samband med förhöret.

Domstolen beslutade att regeringen eller polisen inte får inspektera, kopiera eller vidarebefordra det beslagtagna materialet. Å andra sidan sade domstolen att myndigheterna kunde undersöka materialet för att skydda den nationella säkerheten och även undersöka huruvida David Miranda är eller ha varit inblandad i förberedelser eller anstiftan till terrorbrott.

Efter domstolsutslaget sade tidningens advokater att beslutet var en halv seger och att regeringen nu har sju dagar på sig att bevisa att det finns ett verkligt hot mot nationens säkerhet, skriver BBC.

I onsdags skrev Europarådets generalsekreterare Thorbjörn Jagland till inrikesminister Theresa May och krävde klarhet om söndagens gripande påverkat Storbritanniens åtaganden att skydda yttrandefriheten i enlighet med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.