Hoppa till artikelns andra spalt.

EU söker vägledning om svartarbete

EU-kommissionen rådfrågar arbetsmarknadens parter för att i framtiden bättre kunna stävja svartarbete i medlemsländerna.

– Svartarbete är ett gissel. Regeringar, arbetsgivare och fackföreningar borde arbeta tillsammans på EU-nivå för att förebygga och stävja svartarbete, sade EU:s sysselsättningskommissionär László Andor på torsdagen.

Organisationer som företräder arbetsgivare och arbetstagare har fram till 20 september 2013 på sig att komma med förslag till kommissionen om hur svartarbete ska bekämpas.