Hoppa till artikelns andra spalt.

Spionskandal riskerar handelsavtal mellan EU och USA

Socialdemokraten Hannes Swoboda, ledare för den nästa största partigruppen i EU-parlamentet, menar att det nyligen avslöjade amerikanska spionprogrammet Prism hotar frihandelsavtalet mellan unionen och USA.

– Denna fråga är mycket viktig för oss i Europa… Det kommer att bli ett växande motstånd mot ett avtal med USA om det inte finns några klara garantier från deras sida att våra europeiska principer för dataskydd respekteras, sade Hannes Swoboda i en intervju med Financial Times på söndagen.

I förra veckan avslöjade bland annat den brittiska tidningen The Guardian att den amerikanska nationella säkerhetsmyndigheten NSA har direktåtkomst till persondata från internetföretag som Facebook, Google och Apple.

Annons

I våras enades EU och USA om att starta förhandlingar för ett omfattande frihandelsavtal mellan de båda jätteekonomierna. EU-parlamentet är inte direkt involverade i förhandlingarna men har vetorätt när det färdigförhandlade avtalet slutligen ska godkännas.

I juli i fjol fällde EU-parlamentet det kontroversiella internationella Acta-avtalet med hänvisning till bland annat till den personliga integriteten.

EU:s rättighetskommissionär Viviane Reding och inrikeskommissionär Cecilia Malmström kommer att ta upp frågorna när de träffar amerikanska kollegor i Dublin senare i veckan.