Hoppa till artikelns andra spalt.

Frankrike uppmanas till omfattande reformer

Internationella valutafonden IMF uppmanar Frankrike till åtstramningar och Tyskland att inte dra för hårt i svångremmen.

Frankrike riskerar att komma efter sina europeiska grannar om landet inte inför omfattande reformer för att sänka arbetskostnader och öka konkurrenskraften, menar IMF i sin senaste Frankrikerapport. Valutafonden spår att landets ekonomi i år kommer krympa med 0,2 procent, en nedjustering från tidigare prognos med 0,1 procentenhet.

Även för Tyskland tvingas IMF skriva ned sin prognos – från 0,6 procents tillväxt till 0,3 procent. Tyskland uppmanas till skillnad från Frankrike att inte dra åt svångrem alltför mycket eftersom det kan få ödesdigra konsekvenser för euroländerna.

”Givet den svaga tillväxtmiljön och de omfattande riskerna är det viktigt att undvika alltför stora åtstramningar”, heter det i rapporten för Tyskland.