Hoppa till artikelns andra spalt.

EU:s tullpolitik riskerar klimatmål

I en svensk rapport hävdas att EU:s allt högre tullar på importerade miljöartiklar och energi motverkar viktiga klimatmål. >>>

EU har under de senaste fem åren infört skyddstullar på biobränslen och solpaneler, åtgärder som kan få negativa miljökonsekvenser. Det framgår av en rapport från statliga Kommerskollegium på torsdagen.

2011 importerades till EU solpaneler från Kina för ett värde av cirka 150 miljarder kronor och med nya tullar från augusti på drygt 47 procent befarar Kommerskollegium att efterfrågan på panelerna kommer att falla.

Annons

Exakt hur mycket efterfrågan på solpaneler skulle påverkas är ännu oklart eftersom beslutet att införa tullarna är nytt.

–Enligt de importörer och andra som vi varit i kontakt med kommer prisnivåerna på solpaneler att hamna på de nivåer som gällde för sex eller sju år sedan. Då var det nästan ingen som talade om att sätta upp solpaneler eller att använda dem för privat bruk, säger Jonas Kasteng, rapportförfattare, till Europaportalen. Han betonar att det är viktigt att EU har en politik som är konsekvent på alla områden. Att EU:s handelspolitik, och särskilt tullpolitiken, tar hänsyn till EU:s klimatpolitik.

Målet för EU:s klimatpolitik är att öka den andel av den förbrukade energin som har producerats från förnybara energikällor, såsom vind, sol och biomassa, till 20 procent 2020.