Annons

EU:s jordbrukskommissionär Dacian Cioloş och den irländske landsbygdsministern Simon Coveney efter tisdagens förhandlingar.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ännu ingen jordbruksuppgörelse

Trots att EU-länderna enats om unionens kommande jordbruksreform återstår en rad frågor där EU-parlamentet och landsbygdsministrarna ännu är oeniga.

Sent på tisdagen enades EU-ländernas landsbygdministrar i rådet kring en gemensam ståndpunkt gentemot Europaparlamentet om unionens jordbrukspolitik för de kommande sju åren.

– Vi har nu enats om ett slutligt uppdaterat mandat från rådet, sade Simon Coveney, irländsk landsbygdsminister som ledde förhandlingarna och syftade på de samtal som ska föras mellan rådet, EU-parlamentet och kommissionen i en så kallad trilog i dag onsdag.

Detta är första gången EU-parlamentet spelar en lika viktig roll som medlemsländerna i förhandlingarna, som nu pågått i två år, om den kontroversiella jordbrukspolitiken som står för 38 procent av unionens budget.

– Vi har inte slutfört jordbruksreformen i natt, inte på långa vägar. Alla rör sig i samma riktning men det finns några kvarstående frågor att lösa. Jag ska inte låtsas som att det kommer att bli lätt, sade Simon Coveney som tillade att han har ett litet manöverutrymme för kompromisser.

Några av de frågor där EU-parlamentet och medlemsländerna är oense är sockerkvoter och ett tak för EU-stöd till jordbrukare. Enligt Simon Coveney handlar oenigheten framför allt om tekniska och finansiella frågor.

– Jag är rätt optimistisk, sade EU:s jordbrukskommissionär Dacian Cioloş inför förhandlingarna med EU-parlamentet.

Den svenske landsbygdsministern Eskil Erlandsson är nöjd med förhandlingsmandatet.

– Vi har lyckats få igenom flera viktiga förenklingar av politiken. En stor framgång för Sverige är att de nya miljövillkoren är anpassade efter Sveriges skogsdominerade områden, sade landsbygdsminister Eskil Erlandsson som tror på en kompromiss under onsdagen.

I den nya jordbrukspolitiken vill man bland annat satsa mer på miljövänligt jordbruk och flytta stöden från storjordbruk till småbrukare.