Hoppa till artikelns andra spalt.

Tyskt stöd för finansskatt skrumpnar

En tysk toppolitiker kallar EU-kommissionens förslag på en skatt på finansiella transaktioner för ”dynga”.

Nils Schmid, finansminister i den rika tyska delstaten Baden-Württemberg och ordförande i det regionala socialdemokratiska SPD, ber i ett brev till landets finansminister Wolfgang Schäuble honom ompröva finansskattens nuvarande utformning så att den inte ska slå mot hushåll och företag.

”En sådan skatt kan och får inte ligga i vårt intresse”, skriver Nils Schmid som kallar kommissionens förslag för ”dynga”. I princip säger han sig dock vara för en finansskatt, rapporterar Frankfurter Allgemeine Zeitung.

SPD har sedan många år krävt en sådan skatt och fick förbundskansler Angela Merkel att ställa sig bakom en sådan för ett år sedan. Nils Schmids besked har dock väckt ont blod i resten av SPD.

Finansminister Wolfgang Schäuble har tidigare uttryckt en vilja att vänta med finansskatten som elva EU-länder vill införa.

Även Europeiska centralbanken varnar för att finansskatten kan komma att slå mot den relativa stabiliteten på finansmarknaderna och har enligt uppgifter i Financial Times erbjudit sig att konstruera om den för att detta ska undvikas.

Nederländerna, ett av de elva länderna, har sedan tidigare kommit med invändningar mot finansskattens nuvarande utformning.

Som EU-kommissionens förslag på den finansiella transaktionsskatten ser ut i dagsläget ska finansiella instrument som exempelvis aktier och obligationer beskattas med 0,1 procent och derivat med 0,01 procent.