Hoppa till artikelns andra spalt.

Tyskland försöker hålla brittiska och franska krav utanför fördragsändring

Berlin planerar en begränsad fördragsförändring vilket sätter käppar i hjulet för London och Paris vars EU-planer kräver större ingrepp i unionens stora regelbok Lissabonfördraget.

Enligt uppgifter i brittiska Financial Times överser den tyska förbundskanslern Angela Merkel möjligheterna att göra en begränsad förändring i EU-fördraget för att kunna skynda på beslutsprocesserna i euroländerna.

En begränsad fördragsförändring – ett så kallat begränsat förfarande – innebär en justering av EU-fördraget utan att något stort konvent eller regeringskonferens behöver inkallas. Förra gången en ordinarie fördragsförändring skedde, när Lissabonfördraget skulle mejslas fram, tog det åtta år.

Men en begränsad fördragsändring innebär även att Storbritanniens premiärminister David Cameron får det svårt att förhandla fram några större undantag från EU-reglerna, vilket han har sagt sig vilja göra.

Även den franske presidenten François Hollandes nygamla plan på en euroregering kommer att kräva en mer omfattande fördragsförändring än den som Tyskland nu enligt uppgift eftersträvar.