Landsbygdsminister Eskil Erlandsson röstade för andra gången som ensam delegat mot en överenskommelse om EU:s nya fiskepolitik. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige och EU-parlamentet slåss för tuffare fiskepolitik

Efter att ha blivit överkörd av sina kollegor får landsbygdsminister Eskil Erlandsson sätta sitt hopp till Europaparlamentet för att rädda EU:s fiskar.

Det blev som väntat en lång natt när EU-ländernas fiskeministrar på tisdagen träffades i Bryssel för att enas om en ny förhandlingsposition gentemot Europaparlamentet i den viktigaste delen av unionens kommande fiskepolitik.

EU-parlamentet har sedan tidigare med bred marginal ställt sig bakom en stramare fiskepolitik med utkastförbud och tuffare kvoter och vill återskapa fiskebestånden till år 2020.

Klockan 06:18 på onsdagsmorgonen, efter 36 timmars diskussioner, meddelade det irländska roterande ordförandeskapet att en kompromiss mellan länderna hade nåtts. Men som vid den förra förhandlingsrundan i mars sade landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) nej till uppgörelsen. Sverige ville gå på EU-parlamentets linje för ett totalt utkastförbud av fångad fisk.

Han fick ingen draghjälp av andra likasinnade länder som Tyskland, Nederländerna och Storbritannien som tillsammans hade kunnat bilda en blockerande minoritet.

– Man kan ju säga [att de svek oss] redan i mars. Det de sagt till mig är att det är bättre med en uppgörelse än ingen alls, säger Eskil Erlandsson på onsdagsmorgonen.

Från att stått långt från EU-parlamentet närmade sig fiskeministrarna på några punkter deras position. Bland annat enades de om att andelen oönskade fiskar som får kastas tillbaka minskas från sju till fem procent. Men detta är fortfarande en lång bit kvar till EU-parlamentets krav på noll procents utkast.

– Vi har inga illusioner om de utmaningar som väntar oss med Europaparlamentet. Men det starka kompromissmandatet som jag fått i dag lägger ytterligare ansvar på medlagstiftarna i parlamentet, sade den irländske fiske- och jordbruksministern Simon Coveney som höll i ordförandeklubban.

Direkt efter nattmanglingen ska han träffa företrädare från EU-parlamentet för att försöka mejsla ut en kompromiss.

Från parlamentet har på onsdagsmorgonen ännu ingen reaktion på medlemsländernas nya position kommit men flera miljöorganisationer är skeptiska till överenskommelsen.

– Djävulen finns i detaljerna som man säger, men i detta fall handlar det om en brist på detaljer. Fiskeministrarna enades om en juridiskt neutral text med få bindande tidsplaner och konkreta åtgärder. Om de genomförs kommer det göra det möjligt för dem att fortsätta sköta våra hav på ett dåligt sätt och ruinera våra fiskbestånd under ytterligare ett årtionde, kommenterade Roberto Ferrigno, fiskekoordinator på Världsnaturfonden.

– Vad klart är, trots det irländska ordförandeskapets möda, är att det fortfarande finns ett betydande gap mellan den motvilliga hållningen hos en del länder och EU-parlamentets progressiva position, sade Saskia Richartz, fiskeansvarig på Greenpeace i en kommentar.

Eskil Erlandsson bedömer dock möjligheterna att nå en kompromiss mellan medlemsländerna och EU-parlamentet innan sommaren som goda.

– Ja, det gör jag. Nu kommer förmodligen regeringarna att sätta press på sina parlamentariker från respektive land, säger Eskil Erlandsson.

Misslyckas de att enas fortsätter EU:s nuvarande fiskepolitik som av många experter döms ut som helt ohållbar och som av Eskil Erlandsson kallas ”sämre än sämst”.