José Manuel Barroso, EU-kommissionens ordförande, menar att det inte finns några ursäkter att inte genomföra ekonomiska reformer i medlemsländerna.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sex EU-länder ges andrum för budgetmål

EU-kommissionen ger flera länder längre frist att klara unionens budgetmål samtidigt som OECD menar att Europa är ett hot mot världsekonomin.

Kommissionen varnade på onsdagen för att ekonomiska reformer tar längre tid än önskvärt när de årliga landspecifika rekommendationerna för unionens 27 medlemsländer presenterades.

– Vi uppmanar medlemsländerna att fortsätta och att öka sina insatser. Det finns inget utrymme för självbelåtenhet och det finns inga ursäkter. Krisen har gett oss en stark övertygelse att vi måste reformera och reformera nu. Kostnaden för passivitet blir mycket hög, sade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Rekommendationerna täcker flera områden, till exempel pension- och sjukvårdsystem, men inriktar sig framför allt på ekonomiska strukturreformer. I år varnar kommissionen för den ökande fattigdomen och rekordhöga arbetslösheten.

För svensk del ställer kommissionen upp fyra rekommendationer: fortsätta att ta itu med den privata skuldsättningen, öka effektiviteten på bostadsmarknaden, främja ökad konkurrens i byggsektorn och satsa ytterligare på att förbättra integrationen på arbetsmarknaden för lågutbildade ungdomar och personer med invandrarbakgrund.

Frankrike, Spanien, Nederländerna, Slovenien, Polen och Portugal får uppskov för att få ned sina budgetunderskott när EU-kommissionen på onsdagen presenterade sina ekonomiska rekommendationer för unionens 27 medlemsländer. Att de får mer tid på sig beror på att kommissionen anser att länderna hittills gjort tillräckligt.

Kommissionen upphävde samtidigt sin granskning, det första steget som kommissionen tar när man upptäcker för stora underskott, av fem länder: Italien, Lettland, Ungern Litauen och Rumänien.

– Det är av största vikt att detta andrum skapat av de långsammare tempot i åtstramningar används av medlemsländerna för att genomföra de ekonomiska reformer som behövs för att få igång tillväxtpotentialen och förbättra kapaciteten att skapa jobb, sade EU:s ekonomiskommissionär Olli Rehn

Dock tog kommissionen Belgien i örat och menade att landet inte gjort tillräckligt för att få ned sitt underskott.  Landet åkte däremot inte på några böter – ett straff som kommissionen kan utmäta om den anser att ett land bryter mot EU:s budgetregler. Boten är 0,2 procent av bruttonationalprodukten, i Belgiens fall motsvarande närmare 6,5 miljarder kronor.

Samtidigt justerade på onsdagen den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD i sin majprognos ned tillväxten i euroländerna från sin förra prognos i november: från en minskning av tillväxten med 0,1 procent till 0,6 procent.

”Utdragen svaghet kan utvecklas till en stagnation med negativa följder för den globala ekonomin”, heter det i onsdagens rapport.

EU-kommissionens rekommendationer ska nu debatteras i ministerrådet, där medlemsländerna kan ändra eller lägga till olika förslag, för att slutligen antas av EU:s stats- och regeringschefer vid toppmötet i slutet av juni. EU-parlamentet har ingen formell roll när det gäller rekommendationerna men kommer att uttala sig om dem.