Kommissionen vill stärka EU-medborgarnas rättigheter. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Medborgarnas vardagsliv ska underlättas i EU

Med tolv nya förslag vill kommissionen förenkla för EU-medborgare som rör sig och arbetar inom unionen

Efter att under ett år ha rådfrågat EU-medborgare presenterade kommissionen på onsdagen tolv förslag som ska göra det lättare att bland annat resa, handla och arbeta i andra medlemsländer.

– Vi får årligen in över en miljon förfrågningar från medborgarna som handlar om deras rättigheter. Vi vidtar därför i dag åtgärder för att förstärka medborgarnas rättigheter i vardagen som att leta efter ett jobb, handla på nätet eller ta del i det europeiska beslutsfattandet, sade EU:s rättighetskommissionär Viviane Reding.

Förslagen riktar sig framför allt in på de 13,6 miljoner EU-medborgare som bor i ett annat medlemsland och de 210 miljoner som varje år reser inom unionen.

I Maastrichtfördraget från 1992 skrevs EU-medborgarskapet in som komplement till det nationella medborgarskapet. Det innebär bland annat rätten att röra sig fritt inom EU, skydd av andra medlemsländers ambassader och att få rösta i Europaparlamentsval och kommunala val om man bor i ett annat medlemsland.

Kommissionen kommer under detta och nästa år att lägga fram detaljerade förslag för att EU-ländernas ministrar och Europaparlamentet ska kunna behandla förändringsförslagen.