Tysklands Angela Merkel, Belgiens Elio Di Rupo och Frankrikes François Hollande diskuterar innan onsdagens EU-toppmöte.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-toppmöte vill säkra mer skatteintäkter

EU:s ledare vill signalera att en ny skattepolitisk era har inletts. Med hjälp av ett intensivare informationsutbyte vill man agera mot företag och privatpersoner som försöker undkomma skatt.

När EU-ländernas stats- och regeringschefer på onsdagen träffades i Bryssel för ett rekordkort toppmöte stod skatte- och energifrågor på dagordningen.

– Det handlar om att vinna tillbaka mycket av det som förloras i bedrägerier och mycket aggressiv skatteplanering och skatteflykt som sker runt om i Europa, sade statsminister Fredrik Reinfeldt (M) efter mötet.

Förutom att pengar försvinner till skatteparadis har det nyligen framkommit att storföretag som Apple, Google och Microsoft har skatteplanerat så genomgripande att de bara betalat minimalt med skatt i en rad europeiska länder. Apple betalade exempelvis knappt två procent av sin vinst på motsvarande närmare 250 miljarder kronor på Irland.

–  Jag träffar representanter för [skattefifflande bolag] som berättar för mig vad de vill ha av samhället: välutbildad arbetskraft, stora insatser i infrastruktur och forskning. Samhället hänger ihop så att det vi får in i skatt är det vi använder för olika typer av investeringar och då måste detta gälla alla typer av vinstrika företag, sade Fredrik Reinfeldt.

Inför mötet var den största knäckfrågan om Österrike och Luxemburg skulle gå med de övriga medlemsländerna och automatiskt dela med sig av uppgifter om inkomster av kapital till andra EU-länders skattemyndigheter för att kunna upptäcka skatteplanering och -flykt. Den österrikiske förbundskanslern Werner Faymann sade sig vara beredd att gå med på en uppgörelse.

– Den formulering som nu finns är bra och jag kan med gott hjärta rösta för den, sade Werner Faymann.

Luxemburgs premiärminister Jean-Claude Juncker vill dock vänta tills skatteförhandlingarna med bland annat Schweiz och Liechtenstein – dit många skattesmitare vänder sig – är klara. I slutsatserna från mötet står att systemet ska vara på plats innan året är slut.

I juni ska kommissionen lägga fram ett nytt lagförslag om bättre automatiskt informationsutbyte mellan medlemsländerna. Även ytterligare åtgärder mot penningtvätt ska presenteras.

Sammanlagt beräknas EU:s medlemsländer årligen gå miste om motsvarande 8 500 miljarder kronor på grund av skatteflykt och skatteplanering – en summa som motsvarar de pengar som 2008 spenderades på sjukvård i EU eller unionens hela budget för de sju kommande åren.

EU-parlamentet uppmanade på tisdagen medlemsländerna att halvera denna summa till 2020.

Enligt Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy sätter den ekonomiska krisen press på medlemsländerna att faktiskt  lyckas minska skatteflykten denna gång.

– Medvetenheten att vi måste agera är mycket mer närvarande i dag än tidigare. Den ekonomiska krisen gör skillnaden, sade Herman Van Rompuy efter mötet.

När det gäller energifrågor enades EU-ledarna kring fyra huvudfrågor – samma fyra frågor som de enades om för två år sedan då energi senast diskuterades på ett EU-toppmöte i Bryssel. Sedan 2005 har elpriserna för företag i EU skenat i jämförelse med USA och är idag 27 procent högre än i USA.

Vad gäller energifrågorna enades EU-ledarna om att det behövs med investeringar i infrastrukturen för energi för att klara framtida utmaningar och att förbättra energieffektivitet – ett av målen i EU:s 2020-strategi.

– Vi har kommit överens om att ytterligare åtgärder krävs för att nå målsättningen om en inre energimarknad till 2014. I det ska också ingå att fram till 2014 säkerställa att inget medlemsland ska vara isolerat från gas- och elnät vilket för många länder är väldigt betydelsefullt, sade Fredrik Reinfeldt och tillade att medlemsländerna vid ett senare tillfälle ska diskutera en ny miljö- och energistrategi som sträcker sig fram till 2030 inför klimatförhandlingarna i Paris 2015.