EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn menar att Frankrike måste göra mycket större ansträngningar för att klara ekonomin.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU lättar på åtstramningspolitiken

Åtstramningarna i EU-länderna i år spås bli hälften så omfattande som under 2012. Samtidigt får Spanien och Frankrike ytterligare två år på sig att nå EU:s underskottsmål.

Bara drygt två månader efter sin senaste nedjusterade ekonomiska rapport tvingas kommissionen återigen skriva ned tillväxt i medlemsländerna. I år beräknas EU-ländernas ekonomier krympa med i genomsnitt 0,1 procent, en sänkning med 0,2 procentenheter sedan den förra beräkningen. Även för 2014 skriver kommissionen ned prognosen med 0,2 procentenheter till en tillväxt på 1,4 procent.

Om prognosen slår in betyder det att samtliga EU-länder utom Slovenien och Cypern kommer att få en ekonomisk tillväxt nästa år (se tabell nedan).

Tack vare redan genomförda reformer menar kommissionen att många av medlemsländerna kan vara mindre restriktiva i sin åtstramningspolitik.

– På grundval av de nationella budgetarna för 2013 [...] kommer det under detta år i relativa termer bli hälften så mycket åtstramning som förra året, sade EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn när han presenterade vårens ekonomiska rapport på fredagen.

Han pekade på tre anledningar till detta: den ökade tilltron till reformer som medlemsländerna genomfört sedan 2011, minskade risker i deras ekonomier och slutligen reformerna av euroländernas gemensamma ekonomiska politik.

Olli Rehn meddelade även att Frankrike får ytterligare två år på sig för att få ned sina budgetunderskott under EU:s gräns på tre procent. Han anser att den franska regeringens egen tillväxtrapport är ”alltför optimistisk”.

– Med avseende på den ekonomiska situationen kan det vara rimligt att förlänga deadlinen med två år till 2015, sade Olli Rehn och tillade att Frankrike måste göra mycket större ansträngningar än dem som görs i dagsläget.

Även Spanien får ytterligare två år på sig till 2016 att klara budgetmålet. Nederländernas deadline förlängs med ett år.

För fyra länder skriver kommissionen dock upp tillväxten för i år: Sverige, Luxemburg, Grekland och Ungern. Sverige hamnar på femte plats i tillväxtligan efter baltländerna och Rumänien. Däremot justerar kommissionen ned den svenska tillväxten för nästa år till 2,5 procent.

Enligt rapporten har hushållens konsumtion i medlemsländerna minskat för femte kvartalet i rad och kommissionen sätter sin förhoppning på export till omvärlden för att öka tillväxten i år.

För svensk del menar kommissionen att läget är det omvända och räknar med att återhämningen i Sverige inte, som tidigare, kommer drivas av export utan framför allt av inhemsk efterfrågan. Kommissionen pekar på en svag industriproduktion och svag exporttillväxt under 2012 och början av 2013.

Den genomsnittliga arbetslösheten spås öka till över 11 procent och utpekas som den största faran i unionen. ”Det stigande antalet långtidsarbetslösa och den ökande missmatchningen på arbetsmarknaden bådar illa”, heter det i rapporten.

– För arbetsmarknaderna ser vi tyvärr ännu inget trendbrott detta år, sade Olli Rehn.

Av de 20 länder som förnärvarande kontrolleras av kommissionen för budgetunderskott över tre procent menar Olli Rehn att tre länder – Rumänien, Lettland och Litauen – kan lämna förfarandet. Även Ungern och Italien har goda förutsättningar att klara målet.