Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska skatter näst högsta i EU

I Danmark, Sverige och Belgien betalas de högsta skatterna i EU räknat som andel av bruttonationalprodukten. Skatten på arbete har dock minskat i Sverige.

Danmark hade 2011 de högsta skatterna i förhållandet till bruttonationalprodukten, BNP, i EU: 47,7 procent. Sverige och Belgien kom på andra och tredje plats med respektive 44,3 procent och 44,1 procent av BNP. Det kan jämföras med den genomsnittliga skattenivån i EU på 38,8 procent för samma år. Det framgår av siffror från Eurostat, EU:s statistikbyrå i Luxemburg på måndagen.

Lägst skatter i förhållande till BNP hade Litauen: 26 procent och Bulgarien 27,2 procent.

År 2000 hade Sverige de i särklass högsta skatterna i EU på arbete: 46,8 procent. Hit räknas både direkta och indirekta skatter på arbete. 2011 hade den svenska skatten sjunkit till 39,4 procent, vilket är lägre än i Belgien, Italien, Österrike och Finland.  

Lägst skatt på arbete har örepubliken Malta, 22,7 procent, följt av Bulgarien och Portugal. EU-snittet 2011 låg på 35,8 procent.

Samtidigt som skatten på arbete minskat i Sverige har skatten för höginkomsttagare ökat från 51,5 procent  2000 till 56,6 procent 2012. Det placerar Sverige i topp över EU-länder med högsta inkomstskatten. 2000 låg Sverige på sjunde plats i den ligan.