EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn vill att Tyskland ska göra mer för att öka efterfrågan i landet.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Rehn: Frankrikes kris kan påverka hela eurozonen

Både Spanien och Slovenien måste snarast vidta åtgärder för att jämna ut obalanser i sina ekonomier, larmar EU-kommissionen.

När EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn på onsdagen presenterade sin rapport över makroekonomiska obalanser i 13 medlemsländer hamnade Spanien och Slovenien i blickfånget.

För Sloveniens del varnar kommissionen framför allt för landets krisande finanssektor.

– För att kunna stoppa och vända denna negativa trend måste Slovenien vidta åtgärder snabbt och bestämt, sade Olli Rehn som även sträckte upp ett varningens finger för de höga skuldsättningarna i Spanien.

– I Spanien finns det trots signifikanta framsteg i fjol fortfarande för stora obalanser. Spanien borde därför fortsätta sitt reformtempo genom att inkludera omfattande och konkreta åtgärder i sitt kommande reformprogram.

De övriga elva länderna i granskningen, däribland Sverige, har inte allt för stora obalanser men kommissionen varnar ändå för läget i framför allt Frankrike och Italien.

– [Frankrikes ekonomiska] hälsa har en mycket direkt påverkan på den totala hälsan i eurozonen, sade Olli Rehn och pekade ut två huvudproblem i den franska ekonomin – minskad export och ökade offentliga skulder.

För Italiens del är den svaga tillväxten enligt Olli Rehn en stor källa till sårbarhet för landet.

Även Sverige får en påpekan för det som kommissionen anser vara för hög skuldsättning i hushållen och en bristfällig bostadsmarknad. Men trots att det slås fast att den svenska ekonomin är en av de mest konkurrenskraftiga varnar kommissionen att denna kan komma att påverkas negativt av en stark svensk krona och ökande enhetsarbetskostnader.

Samtidigt uppmanar kommissionen Tyskland, som inte varnas för för stora obalanser, att öka efterfrågan i landet genom att bland annat få in fler kvinnor i arbetskraften, höja lönerna och avreglera sin tjänstesektor.

Kommissionens granskning ska tjäna som ett tidigt varningssystem för medlemsländerna och inspiration när dessa planerar kommande reformer.

– Resultaten av dessa fördjupade analyser tjänar som en nödvändig larmsignal för flera medlemsländer att vidta åtgärder för att återställa konkurrenskraft och på så sätt skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och jobb, sade Olli Rehn.

Den 29 maj presenterar kommissionen landspecifika rekommendationer.