Hoppa till artikelns andra spalt.

Parlamentsutskott ogillade polisanvändning av flygpassagerares data

EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter avslog med knapp marginal på onsdagen EU-kommissionens förslag att tillåta användningen av insamlade personuppgifter från flygpassagerare i utredningar om tunga brott och terrorism.

Röstsiffrorna i omröstningen var 30 mot och 25 för i frågan om huruvida information om passagerarna som insamlas av flygbolag och sparas i upp till fem år, till exempel telefonnummer, kreditkortsuppgifter och bagageinformation ska få användas av polismyndigheter i medlemsländerna.

Ordförande i utskottet, den spanske socialdemokraten Juan Fernando López Aguilar, föreslog att ledarna för Europaparlamentets partigrupper nu ska få avgöra vilket nästa steg i frågan blir.