Hoppa till artikelns andra spalt.

IMF: Amerikansk tillväxt drar ifrån EU-länderna

Internationella valutafonden har nödgats att skriva ned sin tillväxtprognos för EU-länderna och oroas över att USA drar ifrån euroländerna.

Både Internationella valutafonden IMF och EU-kommissionen har reviderat ned sina tillväxtprognoser för EU-länderna. I år tror de att tillväxten blir 0 till 0,1 procent. För 2014 spår IMF en tillväxt på 1,3 procent medan kommissionen är aningen positivare med 1,6 procent.

För euroländerna skriver IMF ned tillväxten till en minskning med 0,3 procent för 2013 och hamnar därmed på samma siffra som EU-kommissionens senaste beräkningar. För 2014 tror IMF att tillväxten blir 1,1 procent i eurozonen, 0,3 procentenheter mindre än kommissionens beräkningar.

Detta är dock betydligt lägre tillväxt än prognosen för USA – EU:s främsta konkurrent på världsmarknaden – där IMF spår en tillväxt på 1,9 procent i år och 3 procent 2014.

– De senaste goda nyheter om USA har kommit med förnyad oro om eurozonen. Givet de starka förbindelserna mellan länder är en ojämn återhämning farligt. På vissa sätt är världsekonomin så svag som dess svagaste länk. Så medan vissa risker har minskat är det inte tid för politiker att slappna av, sade IMF:s chefsekonom Olivier Blanchard under en presskonferens på tisdagen.

Olivier Blanchard menar att de steg som EU-ledarna tagit är viktiga men att det inte räcker. Han pekar på alltför höga räntor för företag i länder som Spanien och att det behövs omedelbara åtgärder för att stärka bankerna i euroländerna utan att samtidigt försvaga statsbudgetarna.

– Vissa länder med budgetutrymme borde  […] ompröva farten på den finanspolitiska anpassningen, sade Olivier Blanchard.

För Sveriges del beräknar IMF en tillväxt på 1 procent i år och 2,2 procent för 2014. Även här är EU-kommissionens prognos ljusare: 1,3 procent för i år och 2,7 procent nästa.

Till helgen träffas finansministrar och andra ekonomiska aktörer från hela världen i USA för Världsbankens och IMF:s årliga vårmöte där temat är det världsekonomiska läget och de åtgärder som IMF anser bör vidtas av medlemsländerna för att stärka återhämtningen i världsekonomin.