Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-undantag kan bli en säkerhetsrisk för Storbritannien

Den brittiska regeringens planer på att begära undantag från ett flertal EU-regler kan bli ett problem för landets förmåga att bekämpa brott. Det hävdas i en rapport från brittiska överhuset.

Senast i maj nästa år ska Storbritannien bestämt sig om de helt ska acceptera eller helt avvisa 130 EU-regler som rör polis- och straffrättsliga åtgärder. Där i bland finns den europeiska arresteringsodern som påskyndar utlämningen av misstänkta brottslingar mellan EU-länder. Där finns också samarbeten kring DNA-profiler, fingeravtryck, terrorism, människohandel och fotbollshuliganism. Det rapporterar BBC.

Överhusets EU-utskottet säger i en rapport att regeringen inte varit övertygande om varför Storbritannien ska begära undantag. Det kan få, menar utskottet,  betydande negativa återverkningar för den inre säkerheten och rättsskipning i Storbritannien, liksom att minska landets inflytande över detta område i EU:s politik.

Storbritannien skulle teoretiskt kunna göra alternativa arrangemang direkt med enskilda EU-länder utan att går via EU men säger EU-utskottet: Det skulle bli juridiskt mer komplicerat, dyrare och mindre effektivt och därigenom försvaga den brittiska polisen.