– Vi måste stärka ställningen för arbetsmarknadens parter på alla nivåer om vi ska kunna ta oss ur krisen, säger sysselsättningskommissionär László Andor.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU: Fack och arbetsgivare behövs för att lösa krisen

EU:s sysselsättningskommissionär László Andor är djup bekymrad över att arbetsmarknadens parter är försvagade och hålls utanför krispolitiken i många EU-länder.

– Vi måste stärka ställningen för arbetsmarknadens parter på alla nivåer om vi ska kunna ta oss ur krisen och bevara fördelarna i den europeiska sociala modellen, sade sysselsättningskommissionär László Andor på torsdagen i ett uttalande i samband med att kommissionen släppte en rapport om dialogläget mellan fack, arbetsgivare och EU-ländernas regeringar.

Enligt kommissionen är det av yttersta vikt att parterna på arbetsmarknaden kan påverka krispolitiken eftersom de lösningar som parterna hittar ofta i högre grad accepteras i samhället, är lättare att genomföra i praktiken och mer sällan ger upphov till konflikter.

– Dialogen mellan arbetsmarknadens parter kan lösa problemen och bidra till att övervinna den nuvarande krisen, heter det i rapporten.

Men det är inte mycket kommissionen kan göra åt saken annat än att mana till förändringar. Frågan ägs helt och hållet av de berörda parterna själva och respektive länders regeringar.

Med start i nästa vecka kommer László Andor att diskutera situationen med europeiska fack och arbetsgivare på ett möte i Budapest och i juni blir det en träff i Aten mellan parterna där även olika länders regeringsföreträdare och experter deltar.

– Kommissionen kan inte tvinga arbetsmarknadens parter att organisera sig och prata med varandra – den kan bara peka på fördelarna med att göra det och uppmana arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och regeringar för att införa och använda relevanta strukturer, säger Jonathan Todd, talesperson för EU-kommissionen till Europaportalen.