Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domstolen dömer ut språktvång i Belgien

Kravet att anställningsavtal i regionen Flandern måste skrivas på nederländska strider mot EU:s fria rörlighet för arbetstagare, anser domstolen.

Enligt en förordning från 1973 i den flamländska regionallagstiftningen måste anställningsavtal som inte skrivs på nederländska ogiltigförklaras. Den belgiska arbetsdomstolen tog fallet till EU:s högsta rättsinstans som på tisdagen slog fast att förordningen strider mot EU-lag.

”En sådan lagstiftning, som är mottaglig att ha en avskräckande effekt på icke-nederländsktalande arbetstagare och arbetsgivare från andra medlemsländer, utgör en begränsning av den fria rörligheten för arbetare”, heter det i domen.

Den nederländsktalande flamländska regionalregeringen motiverade förordningen med att den syftade till att främja nederländska.