Landsbygdsminister Eskli Erlandsson vill se hårdare tag mot utkast av fisk men hoppas nu på en snar överrenskommelse.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Erlandsson: Dålig fiskekompromiss bättre än ingen alls

Sverige vill, som enda EU-land, ha ett totalförbud mot att fångad fisk kastas tillbaka i haven. Men nu är landsbygdsministern Eskil Erlandsson redo för en kompromiss.

Eskil Erlansson (C) vill att en överenskommelse om fiskepolitiken fattas snarast möjligt och menar att en dålig kompromiss är bättre än ingen alls.

– Ja, faktiskt är det det, för fiskens skull är det det. För den fiskepolitik som vi har i dag är förödande, säger Eskil Erlandsson till Europaportalen på fredagen.

På måndag möts EU:s fiskeministrar för att fortsätta diskussionerna om fiskereformen och framför allt hur utkasten av fisk ska regleras.

– Det slutar säkert som vanligt med en kompromiss. Jag hoppas att den sker så fort som möjligt, för annars kommer ju den fiskepolitik som är nu att fortsätta och den är ännu sämre. Det viktigaste är att vi både får ett förbud mot utkast och ett årtal som slår fast att vi får det. I dag har vi inget endera, säger Erlandsson.

Sverige röstade nej till det förslag till uppgörelse som de övriga fiskeministrarna kom överens om tidigare i februari. Anledningen är att Sverige vill se tuffare regler och gå på EU-parlamentets linje om ett totalt förbud mot utkast av fisk. Det resulterar i att Sverige enligt Erlansson i praktiken står utanför de kommande förhandlingarna mellan EU-länderna och Europaparlamentet.

–Ordförandeskapet, den som förhandlar, företräder en majoritet och vi tillhör inte den majoriteten utan vi kan bara vara, låt oss kalla det observatörer. Vår möjlighet att påverka är ringa, mycket ringa, säger Eskil Erlandsson.