Vid årsskiftet försvinner de sista restriktionerna för rumäner och bulgarer att arbeta i bland annat Tyskland och Storbritannien. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Brittisk rapport: Få bevis för påstådd massinvandring

En färsk studie menar att det finns få bevis för avsevärda ökningar av migranter från Rumänien och Bulgarien till Storbritannien.

Den första januari 2014 försvinner de sista restriktionerna för rumäner och bulgarer att åtnjuta samma rättigheter som övriga EU-bor när de arbetar i andra medlemsländer.

Detta har fått framför allt den brittiska regeringen att föreslår en rad begränsningar för EU-medborgare som vill jobba i landet. Även oppositionella socialdemokratiska Labour förespråkar hårdare regler efter att den immigrationskritiska tankesmedjan MigrationWatch UK uppskattat att mellan 30 000 till 70 000 rumäner och bulgarer per år kan migrera till Storbritannien över en femårsperiod.

Men nu pekar en rapport från det oberoende brittiska ekonomiska och sociala forskningsinstitutet NIESR, beställd av brittiska utrikesdepartementet, att deras farhågor är överdrivna.

– Det finns få hållfasta bevis som tyder på att flödena kommer att öka avsevärt när restriktionerna försvinner, heter det i slutsatserna.

De hävdar dessutom att ”huvuddestinationen för [bulgarer och rumäner] är Spanien och Italien och, i mindre utsträckning, till Tyskland”.

I rapporten hänvisas till en tidigare undersökning gjord av Läkare i Världen som inte hittade några bevis för så kallad ”hälsoturism” bland 600 migranter i Storbritannien.

Institutet menar att det är omöjligt att göra korrekta uppskattningar om hur många som faktiskt kommer migrera när de sista restriktionerna lyfts vid årsskiftet.