EU:s ekonomikommissionär Olli Rehns åtstramningspolitik stöter på patrull. Arkivbild.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Åtstramningstes byggde på felberäkningar

Det finns inget säkerställt samband mellan hög statsskuld och låg tillväxt, visar nya rön. Den tre år gamla tesen bygger på felberäkningar hävdar tre ekonomer.

I en vida citerat studie från 2010 slog de två ekonomerna Kenneth Rogoff och Carmen Reinhart fast att det finns ett starkt samband mellan en statsskuld på över 90 procent av bruttonationalprodukten och drastiskt minskad tillväxt.

Argumentet att en hög statsskuld minskar tillväxten har använts för att motivera åtstramningar av bland annat EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn och Sveriges finansminister Anders Borg.

Men nu har de tre ekonomerna Thomas Herndon, Michael Ash och Robert Pollin funnit i en artikel publicerad på måndagen att denna slutsats baserats på felaktiga grunder och felberäkningar i dataprogrammet Excel.

– De har helt enkelt programmerat fel i Excel vilket har bidragit till felet. De har även vägt om och exkluderat data, säger LO-ekonomen Torbjörn Hållö till Europaportalen.

Rogoff och Reinharts artikel visade att för länder med en statsskuld på över 90 procent av BNP minskade tillväxten med 0,1 procent, allt annat lika. Men enligt de nya rönen, där felberäkningarna gjorts om och data har som tidigare uteslutits nu inkluderats, ökade tillväxten med 2,2 procent.

Det unika i sammanhanget enligt Torbjörn Hållö är att Rogoff och Reinhart är så pass kända ekonomer och att de därför har haft ett enormt genomslag i debatten.

– Alla kan göra fel men i detta fall har det fått närmast groteska konsekvenser, säger Torbjörn Hållö som dock tillägger att det inte är bra att ha en massa skulder och framför allt inte att ha stora löpande underskott.

De två ekonomerna publicerade i sin tur på tisdagen ett försvar av sin tes, men Torbjörn Hållö anser att deras försvar är väldigt svagt och får medhåll av den nobelprisvinnande amerikanske ekonomen Paul Krugman som sedan en tid tillbaka ordbrottats med EU-kommissionen om dess ekonomiska politik.

– Deras svar på den nya kritiken är verkligen, verkligen dåligt, skriver Paul Krugman på sin blogg och tillägger att de två ekonomerna undviker att svara på kritiken.

Torbjörn Hållö menar att detta tillsammans med tidigare liknande kritik mot EU:s ekonomiska politik från bland annat Internationella valutafonden IMF och den italienske premiärministern Mario Monti lägger ytterligare en sten på bördan för Olli Rehn.

– Den väldigt kortsiktiga åtstramningspolitiken som har präglat den europeiska debatten får sig ytterligare en törn nu, säger han.

Olli Rehn har ännu inte givit sina synpunkter på frågan men hans talesperson Simon O’Connor kommenterade på onsdagen kontroversen.

– Det är självklart inte på grundval av en enskild studie som vi utformar och genomför våra ekonomiska rekommendationer. Detta är en studie som vi anser vara intressant, men det är bara en upplysande del och ska inte tolkas mer än så, sade Simon O’Connor.