EU:s sysselsättningskommissionär László Andor.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Arbete i andra EU-länder ska underlättas

Bara några dagar efter att fyra länder vädrat sin oro för “social turism” kommer EU-kommissionen med ett förslag för att förenkla möjligheten att arbeta i andra EU-länder.

För att göra det lättare för EU-medborgare att arbeta i andra medlemsländer presenterade EU:s sysselsättningskommissionär László Andor på fredagen ett nytt förslag som syftar till att göra att redan existerande regler tillämpas bättre.

– Att arbeta i andra EU-länder borde vara lika lätt som att arbeta i ens eget. Men migrantarbetare träffar alltför ofta på diskriminering och hinder, sade László Andor på en presskonferens på EU-kommissionen i Bryssel.

Förslaget innehåller inga nya regler men ska se till att gällande lagstiftning fungerar i praktiken. Bland annat vill kommissionen göra det lättare för migrantarbetare att överklaga beslut och enklare att informera både arbetsgivare och arbetstagare om vilka rättig- och skyldigheter de har.

Lagförslaget kommer bara dagar efter att inrikesministrarna från Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Österrike i ett brev till EU-kommissionen och det irländska roterande ordförandeskapet efterlyser nya regler för att begränsa antalet rumäner och bulgarer som de menar kommer att söka sig till deras länder.

De oroas för en ”fattigdomsflykt” efter årsskiftet då de sista restriktionerna försvinner för rumäner och bulgarer att med samma rättigheter som övriga EU-medborgare söka jobb i andra EU-länder.  

– Det har redan bevisats vid ett flertal tillfällen att de ekonomiska konsekvenserna och uppskattningarna om EU-migration varit väldigt överdrivna, sade László Andor.

László Andor påpekade att det i brevet inte fanns några belägg för “social turism”.

– Det finns en utbredd uppfattning i flera medlemsländer att det finns ett signifikant problem med att migranter från andra medlemsländer som kommer inte för att arbeta utan för att göra anspråk på det sociala trygghetssystemet. Än så länge har inget medlemsland tillhandahållit kommissionen med fakta för att stödja denna uppfattning, sade László Andor och tillade att det redan finns tydlig lagstiftning för att förhindra så kallad ”social turism” och att kommissionen kommer att se över frågan om sådana bevis tillhandahålls.

– Diskussionen kan vara lite uppblåst på grund av inrikespolitiska skäl, sade László Andor.

Sysselsättningskommissionären lyfte fram en studie från 2011 som visar att Storbritanniens ekonomi ökade med 1,2 procent tack vare migrantarbetare från nyare EU-länder som Polen och Ungern.

De fyra inrikesministrarna vill att frågan tas upp på EU-toppmötet i juni.