Maria Arnholm - Jämställda svenska bolagsstyrelser är något som jag vill vara med och bidra till. Arkivbild

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svårt jobba med jämställdhet i Europa

Könskvotering på EU-nivå kan vara en viktig piska, men inte en konstruktiv lösning. Det skriver Maria Arnholm (FP), jämställdhetsminister.

Principen om jämställdhet mellan kvinnor och män är rent juridiskt djupt förankrad i EU och en grundprincip i EU:s grundlag. Men precis som i Sverige är det ibland svårt att omsätta principer i praktik.

I skrivande stund leder jag Sveriges delegation till CSW i New York, FN-konferensen om kvinnors rättigheter. I år har den fokuserat på kvinnors reproduktiva och sexuella rättigheter. Här har vi ett gott samarbete med de andra EU-länderna under gemensam flagg, men det hindrar tyvärr inte att det på detta område blåser kalla vindar i Europa. I höstas togs ett medborgarinitiativ om att förbjuda stamcellsforskning på aborterade foster och EU:s biståndspolitik användes som arena för att försöka förbjuda att biståndsmedel gick till hälsovård kopplat till sexuell hälsa – ett sätt att komma åt rätten till abort.

Att jobba med jämställdhet i Europa är svårt för en övertygad liberal feminist. Å ena sidan har jag många åsikter om hur man bäst organiserar ett jämställt samhälle. Å andra sidan anser jag att frågor som bäst regleras på nationell nivå, ska förbli nationella.

Ett exempel på detta är det kvoteringsdirektiv som kommissionär Reding har fört upp på den politiska agendan.
Jämställda svenska bolagsstyrelser är något som jag vill vara med och bidra till, men utifrån svenska förutsättningar. Sedan jag tillträdde som jämställdhetsminister har jag börjat träffa arbetsmarknadens parter. Jag reser så mycket jag kan för att lära mig mer och jag är övertygad om att detta är en fråga där europeisk lagstiftning kan vara en viktig piska, men inte en konstruktiv lösning.

Istället skulle jag vilja lyfta fram jämställdhetsintegrering som ett viktigt verktyg. Till EU:s hjälp finns det europeiska jämställdhetsinstitutet EIGE, som samlar och sammanställer statistik, sprider kunskap och ger tekniskt stöd till EU:s institutioner och medlemsstater. Det är en funktion som det är viktigt att värna om.

Utan att få politiker på alla nivåer i Europa att integrera jämställdhet i det som de redan nu arbetar med, kommer det bli svårt att åstadkomma förändring. EU bygger på att alla länder måste få vara olika och på många plan behöver vi därför olika sorters lösningar för olika sorters problem.

När vi var ordförandeland för EU var ett huvudtema att jämställdhet är viktigt för tillväxt. För att bygga en stark och tålig ekonomi är det viktigt att varje medlemsland hittar sina sätt att göra det möjligt också för kvinnor att arbeta. Vårt initiativ syns i sysselsättnings- och tillväxtstrategin EU2020 genom att samma sysselsättningsmål gäller för både män och kvinnor.

Nästa steg efter sysselsättningsmålen handlar exempelvis om möjligheten att erbjuda barn rätt till förskola. Det svenska exemplet där nästan 9 av 10 tvååringar går i förskola tror jag kan tjäna som exempel för andra europeiska länder. Detta är frågor där man skulle kunna enas om gemensamma mål och frivilliga överenskommelser som samtidigt visar respekt för nationellt självbestämmande.

Det är så jag tror att vi bäst åstadkommer en bra europeisk jämställdhetspolitik: genom att visa att vi genom samarbete kan hitta bra vägar framåt. Det är förmågan att göra det som gör att EU till ett sådant fantastiskt fredsprojekt.

Maria Arnholm (FP), jämställdhetsminister