Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy vill se mer politisk vilja att reformera inre marknaden. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Herman Van Rompuy ryter till inför EU-toppmöte

Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy kräver mer nationell kompromissvilja för att få upp reformtakten i den europeiska ekonomin.

På torsdagen och fredagens EU-toppmöte ska frågor om ökad tillväxt diskuteras av EU-ländernas stats- och regeringschefer. Men Europeiska rådets ordförande, Herman Van Rompuy, har tröttnat på medlemsländerna långsamhet när ekonomin ska vridas på rätt köl igen.

– Mer kan och bör göras, konstaterar Van Rompuy torrt innan han räknar upp en rad förslag som ännu inte lyckats lämna beslutsverkstaden i ministerrådet. I exempelfloran återfinns bland annat en gemensam bolagsskattebas som ska skapa lika förutsättningar för länderna, regler kring e-signatur, vissa beskattningsfrågor för små och medelstora företag, regler för försenade betalningar och energibeskattning.

– Vi behöver mer flexibilitet i de nationella ståndpunkterna och mer kompromissvilja. Därför vädjar jag till er att uppbåda tillräcklig politisk vilja att avsluta dessa förhandlingar så tidigt som möjligt i år, skriver Herman Van Rompuy.

På dagordningen på toppmötet står samordning av medlemsstaternas ekonomiska politik, finanspolitik och sysselsättningspolitik, den så kallande planeringsterminen. De kommer också att utvärdera hur länderna har följt de  ekonomiskpolitiska rekommendationer som EU-kommissionen föreslagit och som länderna enades om förra året. Även  2013 års ekonomiska prioriteringar ska slås fast. Vidare ska de stämma av att de ekonomiska, sociala och miljömässiga målen för 2020 ligger i fas så att de blir möjliga att uppnå.  

Ett av dessa mål är att höja sysselsättningsgraden i EU till 75 procent. I dagsläget, på grund av krishanteringen, ser det målet ut att bli svårt att nå eftersom den antas ligga fast runt 68 procent fram till 2014. Att tillväxten står och stampar och till och med förväntas bli negativ i eurozonen i år är en annan faktor som gör 2020-målen allt mer avlägsna.

EU-kommissionens ordförande José  Manuel Barroso väljer däremot att så an en mer positiv ton och ser möjligheter för en ny nationell och regional kraftsamling kring stärkt konkurrenskraft och bekämpning av den höga ungdomsarbetslöshet. Han lovar att före veckans toppmöte lägga fram konkreta förslag på åtgärder för att mildra ungdomsarbetslösheten i samband med den nya långtidsbudgeten som troligtvis börjar gälla 2014.