Hoppa till artikelns andra spalt.

Britter försöker avskräcka migranter

Storbritanniens regering tillsätter en kommitté som ska se över möjligheterna att minska EU-bors tillgång till landets trygghetssystem.

Anledningen är den växande brittiska oron för att bulgarer och rumäner ska söka sig till Storbritannien efter den första januari 2014 då de tillfälliga EU-restriktionerna för Rumänien och Bulgarien försvinner. De får då samma rätt som övriga EU-medborgare att söka sig till andra medlemsländers arbetsmarknader.

Kommittén ska ledas av Liberaldemokraternas partiledare, tillika vice premiärminister, Nick Clegg. Målet är att hitta sätta att minska tillgången till landets trygghetssystem utan att bryta mot EU:s lagstiftning

EU:s regler förbjuder nämligen medlemsländerna att diskriminera arbetare som kommer från andra EU-länder. Alla EU-bor omfattas av det sociala trygghetssystemet i det medlemsland de arbetar.