Debatt om personuppgiftsskyddet bör föras med sansade argument, skriver Olle Schmidt (FP).

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Våldsamma överdrifter Andersdotter

Självklart är vi liberaler inte för en nedmontering av personuppgiftsskyddet. Det faller på sin egen orimlighet. Det skriver Olle Schmidt (FP), Europaparlamentariker i replik till Amelia Andersdotter (PP).

Varför tar Amelia Andersdotter (PP) i så våldsamt? Hennes påhopp på mig i frågan om personuppgiftsskydd känns konstig och överdriven. Jag är suppleant i utskottet för den inre marknaden och var inte närvarande vid den omröstning som hon refererar till.

Jag välkomnar däremot den debatt som nu pågår om personuppgiftsskyddet, men den bör föras med sansade argument. Det fanns en bred enighet i utskottet om de flesta av kompromisserna. Dessutom stod den gröna gruppen som Piratpartiet tillhör bakom huvuddelen av kompromisserna som utskottet enades om. Självklart är vi liberaler inte för en nedmontering av personuppgiftsskyddet. Det faller på sin egen orimlighet.

Europaparlamentets arbete med lagstiftning bottnar i att utskotten har olika perspektiv och ansvarsområden. Inre marknadsutskottets uppgift är främst att värna om den inre marknaden, det vill säga både konsumenterna men också om företagen. Detta perspektiv hade utskottet för ögonen då det röstade om ett yttrande i dataskyddsförordningen.

En oro från utskottets sida var att små och medelstora företag skulle belastas av tung och komplicerad lagstiftning. Vi vill ju inte introducera nya svårbegripliga regler som gör vardagen för småföretagaren mer krånglig och kostsam. Därför föreslogs en del ändringar och strykningar i Kommissionens ursprungliga text, några som också jag kan vara tveksam till.

Utskotten för medborgerliga fri- och rättigheter och rättsliga och inrikes frågor som är ansvariga för ärendet är ytterst ansvariga för att garantera medborgarnas rättigheter. Den slutgiltiga avvägningen mellan en rimlig administrativ börda för våra företagare och individers rätt till personskydd är inte helt enkel. Det verkar Andersdotter mena, men så är det inte för mig.

Nu har parlamentets olika partigrupper att inför den slutgiltiga omröstningen i plenum göra en balanserad avvägning. Så debatten fortsätter.

Olle Schmidt
Europaparlamentariker (FP)