EU har den tredje största fiskeflottan i världen - 85 000 fartyg.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Historisk EU-omröstning kan rädda fiskarna

Europaparlamentet kan komma att tvinga medlemsländerna att återställa fiskbestånden. Isabella Lövin menar att både fiskarna i havet och de på fartygen kommer att dra nytta av reformen.

– Europaparlament har möjligheten att sätta stopp för 50 år av överfiskning, sade Isabella Lövin (MP), Europaparlamentariker och en av de ansvariga för förhandlingarna om EU:s gemensamma fiskeripolitik, under en pressträff inför omröstningen.

På onsdag ska EU-parlamentet rösta om den viktigaste delen i fiskeripolitiken, den så kallade grundreformen, och Isabella Lövin är optimistisk inför voteringen. Med sig har hon en omröstning i fiskeriutskottet i slutet av december som innebär att många av hennes förslag troligtvis kommer att tillmötesgås.

Reformen innebär att EU:s medlemsländer blir skyldiga att återskapa fiskbestånden, vilket tidigare inte varit fallet. År 2015 måste medlemsländerna införa hållbara fångstkvoter som gör att fiskebestånden är återhämtade senast 2020.

Enligt Isabella Lövin och hennes gröna partigrupp i EU-parlamentet kommer reformen bli en vinst för alla parter. Hon pekar på Norge som lyckats återställa torskbeståndet i Barents hav och att både fisk och fiskare fått det bättre.

Hittills har EU:s fiskeministrar inte haft några krav på sig att minska fisket i medlemsländernas vatten. Enligt en rapport från Världsnaturfonden har EU-ländernas fiskeministrar bara följt vetenskapliga råd om kvoter i 13 procent av sina beslut. Istället har de satt kvoter som är i genomsnitt 45 procent högre än vetenskapliga rekommendationer.

Isabella Lövin menar att EU-parlamentets hållning i frågan kommer bli en väckarklocka för medlemsländernas fiskeministrar.

– Fakta talar sitt tydliga språk. Fångsterna har gått ned 25 procent, kostnaderna har ökat, inkomsterna och sysselsättningen har sjunkit. All kurvor pekar åt samma håll. Det går inte att försvara längre, sade Isabella Lövin.

Även dumpning av fisk ska förbjudas. I dag slängs 25 procent av all fisk tillbaka för att vissa fiskare försöker undvika att fylla sina kvoter, menar Raül Romeva, spansk EU-parlamentariker i den gröna partigruppen.

För Raül Romeva är förslaget närmast ett politiskt självmord i hemlandet. Spanien har den största fiskeflottan och är en av de starkaste motståndarna till reformförslaget.

Fiskeindustrin menar å sin sida att reformerna är alltför långtgående och orealistiska.

– Jag tycker inte de har några bra argument, sade Isabella Lövin som menar att det är rädsla för förändring som gör att fiskeindustrin håller hårt på sina krav.

Men även om det mesta talar för att EU-parlamentet kommer gå på fiskeriutskottets linje och godkänner reformen väntar svåra förhandlingar med medlemsländernas fiskeministrar. Främst är det Spanien och Frankrike som är emot förslaget. Men även Tyskland med sin stora fiskeprocesseringsindustri kommer bli svårt för EU-parlamentet att övertyga.

Det irländska ordförandskapet hoppas att en uppgörelse ska kunna nås senast i juni.