Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen: Nytt EU-fördrag inom fem år

Inom ett och ett halvt till fem år tror EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn att en ändring av Lissabonsfördraget kommer krävas för att fördjupa det ekonomiska samarbetet.

– Vår utmaning är att återuppbygga den ekonomiska och monetära unionen. På medelfristig sikt (1,5 till 5 år) kan vi förvänta oss ytterligare integrering som inbegriper en fördragsförändring, sade Olli Rehn på tisdagen i ett tal inför Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK.