EU-kommissionär László Andor presenterade ett socialt investeringspaket.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen: Den sociala krisen måste bekämpas

Genom omprioriteringar och effektiviseringar kan den ekonomiska och sociala krisen i Europa lindras, säger EU-kommissionären László Andor som uppmanar EU-länderna att skifta fokus.

Ett ”socialt investeringspaket” presenterades under onsdagen av László Andor, EU-kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Budskapet är att medlemsländerna måste bekämpa den sociala krisen i Europa.

– Socialpolitiska investeringar idag gör att medlemsländerna undviker att betala ett mycket högre ekonomiskt och socialt pris i framtiden, sade László Andor.

Meddelandet är dels en uppmaning till medlemsländerna att prioritera sociala investeringar och modernisera sina välfärdsstater. Men det är också en vägledning till medlemsstaterna om hur de bättre nyttjar EU:s ekonomiska stöd, bland annat från den Europeiska socialfonden (ESF).

László Andor uppmanar medlemsländerna att bygga sociala trygghetssystem som tillgodoser människors behov under hela livet. Och pekar på det går att åstadkomma mycket genom omprioriteringar och effektiviseringar.

– Inom sina nuvarande budgetbegränsningar måste EU-länderna skifta fokus och inrikta sig på investeringar i humankapital och social sammanhållning, sade László Andor.

Paraplyorganisationen Europafacket, välkomnar i ett pressmeddelande  att EU-kommissionen ser ett behov av sociala investeringar. Men lägger till att det inte räcker med bara rekommendationer, det krävs också verkliga investeringar.