Hoppa till artikelns andra spalt.

Danska regeringen friad för Lissabonfördraget – inget grundlagsbrott

Den danska regeringen gjorde inget fel då den inte utlyste en folkomröstning innan Danmark undertecknade Lissabonfördraget.

Det slog landets högsta domstol Højesteret fast på onsdagen i en dom efter att ett trettiotal danska medborgare i sammanslutningen Folkeafstemningskomitéen hade begärt att fallet skulle undersökas.

De klagande ansåg att det danska tillträdet till Lissabonfördraget inte gått rätt till. Den 20:e paragrafen i landets grundlag kräver nämligen en folkomröstning eller fem sjättedelars majoritet i Folketinget när maktbefogenheter överförs till en mellanstatlig organisation som EU – vilket inte skedde.

Men nu har domstolen slagit fast att den danska regeringen inte begick brott mot grundlagen.