Hoppa till artikelns andra spalt.

Tyskfransk inbjudan till arbetsmarknadens parter

Tyskland och Frankrike håller på att arbeta fram en gemensam vision för ett djupare ekonomiskt samarbete i EU.

– Tyskland och Frankrike tillsammans ska i maj presentera förslag inför EU-toppmötet i juni för att stabilisera och förstärka den ekonomiska och monetära unionen, sade den tyska förbundskanslern Angela Merkel under veckans stormöte med sin franske kollega François Hollande på tisdagen, rapporterar franska L’Express.

De båda regeringarna ska bland annat bjuda in arbetsmarknadens parter för att hitta gemensamma lösningar för att minska arbetslösheten och öka konkurrenskraften och tillväxten.

– [Förslagen] ska bli så konkreta och användbara som möjligt för att säkerställa tillväxt och tackla ungdomsarbetslösheten, sade François Hollande.

De båda ledarna, som tillhör olika politiska läger, har länge haft en trevande relation till varandra efter att Merkel öppet kampanjat för Hollandes motståndare Nicolas Sarkozy i förra årets franska presidentval. Men efter flera middagar och samtal i veckan verkar de två ledarna ha kommit varandra närmare.