Annons

Den svenska avregleringen används som det goda exemplet när EU-kommissionen presenterade sitt tågpaket på onsdagen. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige förebild när EU avreglerar

I EU-kommissionens nya järnvägspaket lyfts Sverige fram som ett lyckat exempel där den avreglerade järnvägssektorn har gett ökad persontrafik. Men tågtrafikexperten Bo-Lennart Nelldal ifrågasätter avregleringens roll för den positiva utvecklingen.

På onsdagen presenterade EU-kommissionen sitt fjärde järnvägspaket som bland annat innebär att de nationella marknaderna för persontrafik ska konkurrensutsättas.

– Vi måste fatta de svåra beslut som krävs för att omstrukturera den europeiska järnvägsmarknaden så att innovation och bättre tjänster främjas, säger transportkommissionär Siim Kallas i ett uttalande.  

EU-kommissionen använder Sverige som ett exempel på en lyckad avreglerad järnvägssektor som leder till fler resenärer och därmed minskade koldioxidutsläpp. Den bilden ifrågasätts dock av en ledande svensk expert på området.

– I Sverige har persontrafiken ökat väldigt mycket, framförallt på grund av att Trafikverket har investerat i nya järnvägar. Utvecklingen är positiv men det är en väldigt liten del som beror på avregleringen, säger Bo-Lennart Nelldal, adjungerad professor som leder tågtrafikforskningen på Tekniska högskolan i Stockholm.

2012 var det första året som den svenska persontrafiken var helt avreglerad i Sverige och tillsammans med Storbritannien är man ensam i Europa med helt öppna marknader.

Om dagens EU-förslag antas av Europaparlamentet och ministerrådet kommer bland annat tågaktörerna att bli fristående från de företag som sköter driften av järnvägen. Europeiska järnvägsbyrån ges rollen att godkänna nya tåg och säkerhetsintyg.