Hoppa till artikelns andra spalt.

Nord- och sydklyftan vidgas i krisens Europa

EU:s sysselsättningskommissionär László Andor är oroad över den rekordhöga arbetslösheten och de ökande klyftorna i unionen.

18,8 miljoner människor i euroländerna är arbetslösa enligt den senaste statistiken. Det är två miljoner fler än för ett år sedan och den 19e månaden i följd med ökad arbetslöshet. I hela EU går 26 miljoner utan arbete.

– En ökad klyfta håller på att uppstå, sade EU:s sysselsättningskommissionär László Andor på tisdagen när han presenterade kommissionens rapport över utvecklingen inom sysselsättning och den sociala situationen i EU under 2012.

Han syftade på klyftan mellan de nordliga och sydliga EU-länderna. 2007 fanns det ingen skillnad i andelen arbetslösa mellan nord och syd. I dag är skillnaden 7,5 procentenheter.

– Det är osannolikt att Europa kommer se stor socioekonomisk förbättring under 2013, sade László Andor som tillade att en förbättring kan ske om bland annat eurokrisen löses, man lyckas hitta resurser för investeringar och ökar anställningsbarheten hos européer.