Hoppa till artikelns andra spalt.

Irland vill lämna EU:s krisprogram

Den irländske utrikes- och handelsministern Eamon Gilmore menar att landet i slutet av året inte längre behöver någon krishjälp.

– Vi förväntar oss att i tid komma att lämna det räddningsprogram som vi sökte skydd bakom under slutet av 2010, sade den irländske utrikes- och handelsministern Eamon Gilmore på lördagen till tyska WirtschaftsWoche.

Han hoppas att Irland i slutet av 2013 åter ska kunna låna pengar på den internationella kreditmarknaden utan yttre hjälp.

– Vi talar nu med företrädarna i trojkan från EU, Internationella valutafonden IMF och Europeiska centralbanken ECB vad vi måste göra för att lämna programmet, sade Eamon Gilmore.

Från IMF och fler EU-länder, däribland Sverige, fick Irland under 2010-2011 fick Irland nödlån på motsvarande 743 miljarder kronor. I dag utmålas landets krishantering som en förebild för andra vacklande euroekonomier