Hoppa till artikelns andra spalt.

IMF självkritiska till åtstramningar

Internationella valutafondens chefsekonom menar att sparkraven på krisande euroländer kan ha varit kontraproduktiva.

I en rapport släppt förra veckan menar chefsekonomen för Internationella valutafonden, IMF, Olivier Blanchard tillsammans med IMF-ekonomen Daniel Leigh att de åtstramningar som föreskrivits krisande euroländer slagit hårdare än man tidigare räknat med.

– Vi finner att prognosmakarna signifikant underskattat ökningen av arbetslöshet och minskningen av privat konsumtion och investeringar, skriver ekonomerna.

De pekar på den så kallade multiplikatoreffekten som har att göra med följderna av statliga utgifter och besparingar på ekonomin. Ju högre multiplikator desto mer faller tillväxten när en stat skär i sina utgifter och desto mer stiger de statliga skulderna.

Enligt ekonomerna har de modeller som IMF använt sig av för att beräkna effekterna av åtstramningar på ekonomin i länder som Grekland och Portugal underskattat multiplikatorns storlek.

Men det är inte första gången IMF kritiserar sina egna sparkrav. 2003 kom valutafondens egen oberoende utvärderingsbyrå med en liknande rapport. Där undersöktes 133 IMF-program mellan 1993 och 2001 och snarlika slutsatser drogs som i Blanchards och Leighs rapport från i år.