EU:s hälsokommissionär Tonio Borg visar upp hur ett framtida cigarettpaket kan komma att se ut.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tonio Borg fruktar succé för snuset

Smaktillsatt snus föreslås förbjudas och det svenska exportförbudet ligger fast. Dessutom blir stora varningsbilder på tobaksprodukter obligatoriska.

I dag onsdag släppte kommissionen sin uppdatering av det elva år gamla europeiska tobaksdirektivet. Målet är att få färre, framför allt unga, att sluta eller ännu hellre inte börja, använda tobakprodukter.

– Tobak ska lukta och smaka som tobak, sade EU:s hälsokommissionär Tonio Borg när han lade fram förslaget vid lunchtid i Bryssel.

Detta innebär att ”karaktäristiska” smaktillsatser kommer att förbjudas i alla tobakssorter. Standardiserade testpaneler ska avgöra huruvida en tobakprodukt har distinkt smak som skiljer sig från tobakssmak. Tobak med smaker av mentol, vanilj eller jordgubb försvinner om förslaget blir verklighet.

Hittills har svenska regeringen räknat med att förslaget inte kommer påverka snusets innehåll. Men enligt kommissionen innebär det inte att EU inte kan bestämma vad som ska ingå i snuset.

– Kommissionen gav inte en blancocheck att snuset inte kan regleras, sade Tonio Borg och syftade på det undantag från EU:s snusförbud som Sverige fick under medlemskapsförhandlingarna.

Flera EU-parlamentariker har också gjort tolkningen att smaktillsatt svenskt snus undantas förbudet.

– Det finns en öppning för ett undantag för snus, säger Carl Schlyter (MP).

Som väntat ligger det svenska exportförbudet av snus kvar. Tonio Borg motiverade detta dels med att han trodde att ”det skulle bli en stor succé” om snuset introducerades på den europeiska marknaden och alltså öka tobaksanvändandet i EU – tvärtemot direktivets mål. Dels påpekade han att även svenska Statens folkhälsoinstitut är för exportförbudet eftersom snus är beroendeframkallande och orsakar hälsofara.

Carl Schlyter riktar en känga till hur svenska regeringen försöker häva exportförbudet genom att förklara krig mot kommissionen.

– Det är anmärkningsvärt, för Sverige har ju skrivit på FN:s ramkonvention om tobakskontroll där man lovar att inte hjälpa tobaksindustrin att sprida sina produkter, säger Carl Schlyter

Även Tonio Borg påpekade att alla EU-länder skrivit på denna konvention. Han underströk dessutom att Sverige vid medlemskapsförhandlingarna förband sig att inte exportera snus till resten av EU.

Förslaget innebär vidare att alla medlemsländer kommer att behöva införa varningsbilder och -texter på cigarettpaket. I tio EU-länder finns redan lag om bildtvång, dock inte i Sverige.

Tonio Borg räknar med att andelen tobaksbrukare i EU ska minska med två procent inom fem år efter att förslaget klubbas.

Nu ska EU-parlamentet och medlemsländerna behandla förslaget. Tonio Borg hoppas att de kan vara klara innan EU-valet 2014 och att förslaget ska kunna börja gälla om tre till fyra år.