Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige försöker med ny kandidat till EU-domstol

Carl Wetter vid advokatfirman Vinge har av regeringen på torsdagen föreslagits som Sveriges nya domare i Europeiska unionens tribunal. Men först måste han EU-testas, en prövning som den förre svenska kandidaten inte lyckades passera.

Carl Wetter är advokat och delägare i advokatfirman Vinge sedan 1983 med specialisering på  EU och konkurrensrätt. Han ska, efter att hans lämplighet EU-provats, besätta Sveriges stol i Europeiska unionens tribunal som sedan 28 november står tom efter att Nils Wahl utsetts till generaladvokat vid EU-domstolen.

Carl Wetters kandidatur är Sveriges andra försök i år att tillsätta posten. I somras förde regeringen fram den tidigare rikspolischefen och domaren Stefan Strömberg men han klarade inte lämplighetsprövningen som alla kandidater måste genomgå i EU innan en tillsättning kan bli aktuell.

Grunderna för beslutet att avvisa Stefan Strömbergs kandidatur är hemliga men källor med insyn i ärendet säger till Europaportalen att EU:s granskningskommitté pekat på “bristande kunskaper om unionsrätt”.

Europeiska unionens tribunal är underrätt till EU-domstolen i Luxemburg.