Irland tar över EU:s ordförandeklubba vid årsskiftet och får ha den fram till juli 2013 då Litauen tar över.

Bild: hober

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ekonomin i blickfånget när Irland tar över

Genom goda kontakter med USA hoppas Irland kunna ta stora kliv mot ett frihandelsavtal mellan EU och USA. 

De tre huvudprioriteringarna för Irland som för sjunde gången tar över EU:s ordförandeklubba vid årsskiftet är stabilitet, arbeten och tillväxt.

Bakom de tre något luddiga prioriteringarna hoppas irländarna kunna få bankunionen på plats, ena medlemsländerna om unionens långtidsbudget  för åren 2014-2020 och lägga fokus på den rekordhöga ungdomsarbetslösheten i EU-länderna.

För att få igång ekonomin vill irländarna, som 2013 firar 40 år i EU, skynda på förhandlingarna om handelsavtal mellan unionen och tredje land.

– Det finns en potential för en tvåprocentig tillväxt i EU. Med Irlands nära band till USA kommer vi arbeta för ett omfattande frihandelsavtal mellan EU och USA, sade Eamon Gilmore, Irlands vice premiärminister, när han presenterade landets program tidigare i veckan.

De prioriterar även unionens digitala agenda som kommissionen menar kan skapa fyra miljoner nya jobb.

Under 2011 fick Irland nödlån på motsvarande 743 miljarder kronor. I dag utmålas landets krishantering som en förebild för andra vacklande euroekonomier. Irland hoppas kunna sprida vidare sina erfarenheter från sin hantering av krisen som fortfarande sätter spår i landet.

Irland inleder ett så kallt triosamarbete där tre medlemsländer som innehar ordförandeskapet i rad samarbetar om att bestämma agendan. De andra två länderna i denna konstellation är Litauen och Grekland. Tillsammans har de tagit fram ett program som sträcker sig ett och halvt år framåt.

En vanlig uppskattning är att varje ordförandeskap kan sätta ungefär en femtedel av EU:s dagordning. Resterande fyra femtedelar utgörs av tidigare frågor som löper över en längre tid.