Att lagstifta om könskvotering på EU-nivå är inte rimligt, skriver Olle Schmidt (FP) och Anna Steele (FP). Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Jämställdhet självklart men inte kvotering

Med nationella åtgärder, inte EU-beslut, ska komma till rätta med bristande jämställdhet i bolagsstyrelser. Det skriver Olle Schmidt, Europaparlamentariker (FP) och Anna Steele, ordförande Liberala Kvinnor i replik till  Ylva Johansson (S), Olle Ludvigsson (S) och Anna Hedh (S).

EU-kommissionen med kommissionär Reding i spetsen presenterade förra veckan förslag om kvotering för att stärka jämställdheten i bolagsstyrelser. Vi är överens med Socialdemokraterna om målet ökad jämställdhet och att bryta glastaket för kvinnor, men vi tror inte på kvotering som metod. 

Ylva Johansson, Olle Ludvigsson och Anna Hedh efterfrågar kraftfullare EU-lagstiftning, Vi tror på nationella åtgärder. De ser förslaget som en startpunkt, för oss liberaler är det inte så enkelt att kvotering löser bristen på jämställdhet. Andra metoder har bättre effekt. Det handlar om att företag inrättar mångfaldsplaner och strategier för att underlätta karriärmöjligheter och breddad styrelserekrytering.

Valberedningar ska nominera både kvinnor och män till varje styrelsepost, som vi föreslog i bankregleringen, för att bredda urvalet. Socialdemokraterna skjuter förbi målet med sin kritik av regeringens motstånd mot kvotering. Självklart ska män och kvinnor kunna förena arbetsliv och föräldraskap på lika villkor och vi måste få slut på lönediskrimineringen av kvinnor. Regeringen har halverat skatten för hushållsnära tjänster för att underlätta för dubbelarbetande småbarnsföräldrar, en jämställdhetsreform som socialdemokraterna varit motståndare till.

Vi har länge sett behoven av jämställda styrelserum. Det finns vetenskapliga studier som visar att diversifierat ledarskap fungerar bättre, inte minst i kristider.  Men för oss är det märkligt när EU-kommissionen vill reglera privata företag och inte klarar att upprätthålla principen i EU:s egna institutioner och myndigheter. Kommissionen borde först sopa rent framför egen dörr. 

Bristen på jämställdhet i Europeiska Centralbanken är särskilt allvarlig. Att det inte finns en enda kompetent kvinna inom penningpolitiken i Europa faller självfallet på sin egen orimlighet. Trots att kommissionär Reding vill se en lagfäst kvotering i privata bolagsstyrelser kunde inte en av EU:s viktigaste institutioner, ECB, uppvisa en enda kvinna i ledningen eller bland de 27 centralbankscheferna inom EU. Tala om dubbelmoral!

För någon vecka sedan hade EU:s finansministrar chansen att förbättra jämställdheten. EU-parlamentet gav inte stöd till den nominerade kandidaten till Europeiska Centralbankens ledning, Yves Mersch, eftersom vi hade efterfrågat både en manlig och en kvinnlig kandidat. Ministrarna valde att inte lyssna till parlamentet utan valde Mersch. I den liberala gruppen presenterade vi en lista på lämpliga kvinnliga kandidater. Vi skrev tillsammans med liberala kolleger brev till samtliga finansministrar, även Anders Borg. I denna fråga har det varit påtagligt tyst från socialdemokratiskt håll. I Europaparlamentet driver vi liberaler också att varje medlemsland ska nominera både en man och kvinna till kommissionärsposterna i nästa kommission. Socialdemokraterna har inte agerat.

Ska Europa få fler kvinnliga ledare behövs fler kvinnliga förebilder. Därför är det glädjande att ett antal stora börsnoterade företag i Dagens Industri (21/11) förespråkar satsningar på fler kvinnliga chefer. Ledande företrädare för Svenskt Näringsliv samarbetar i projektet Battle of numbers, för att få fler kvinnor att bli chefer, ingå i ledningsgrupper och utgöra rekryteringsämnen för styrelser. Ett bra och viktigt initiativ som vi välkomnar.

Att som de tre socialdemokraterna tala om rejäla sanktioner för att tvinga privata företag till jämställdhet är inte rätt metod. Vi liberaler är inte heller nöjda, självklart ska både män och kvinnor nomineras till höga poster. Men att lagstifta på EU-nivå är inte rimligt. Det är ägarnas ansvar att utse styrelse. Kvotering är särbehandling och innebär orättvis behandling av individer, det har aldrig skapat rättvisa.  Jämställdhet är politik, men även socialdemokraterna måste inse var gränsen går mellan politik och styrelsesammansättning.

Olle Schmidt, Europaparlamentariker (FP)

Anna Steele, ordförande Liberala Kvinnor