Annons

Många av EU:s kärnkraftverk måste rätta till brister, visar EU:s stresstester.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Många brister i Europas kärnkraftverk

Praktiskt taget alla kärnkraftverk i EU behöver förbättra sin säkerhet, till en kostnad av upp emot 210 miljarder kronor. Det är en av slutsatserna av EU:s omstridda stresstester av kärnkraftsindustrin, rapporterar tyska Die Welt.

Efter jordbävningen och kärnkraftsolyckan i japanska Fukushima förra året beordrade EU-kommissionär Günther Oettinger att EU:s alla kärnkraftverk skulle säkerhetsprövas i så kallade stresstester. Resultaten har gång på gång skjutits upp, men i veckan kommer rapporten.

Enligt tyska Die Welt, som tagit del av resultatet, säger rapporten att det finns stora skillnader i säkerhet mellan EU:s 68 kärnkraftsanläggningar med sammanlagt 134 reaktorer. ”Praktiskt taget alla kräver förbättrade säkerhetsåtgärder”, lyder utvärderarnas dom. För att komma tillrätta med problemen krävs det investeringar för mellan 85 och 210 miljarder kronor. Till exempel har man vid fyra reaktorer endast en timme på sig att få igång säkerhetssystemet efter ett strömavbrott. Tio reaktorer saknar fortfarande ett varningssystem för jordbävningar.

EU-kommissionen ska presentera den fullständiga rapporten med detaljer om de testade kärnkraftverken i veckan.