Hoppa till artikelns andra spalt.

Borg beklagar fransk budget

Den franska regeringen höjer skatterna för rika och företag för att komma tillrätta med landets dåliga finanser.

Den franska regeringen presenterade på fredagen sin budget för 2013. Den bygger framförallt på höjda skatter på sammanlagt 20 miljarder euro, motsvarande 170 miljarder kronor. Bland annat höjs skatten för de med högst inkomst, samt skatten för storföretag.

Enligt budgeten väntas tillväxten bli 0,8 procent nästa år och två procent per år mellan 2014 och 2017. Budgetunderskottet kommer under EU:s tre procentgräns 2013 och fortsätter sedan att minska de följande åren. Dock ökar landets statsskuld till 91 procent 2013, rapporterar The Guardian.

Finansminister Anders Borg (M) beklagar i en kommentar till Europaportalen de franska skattehöjningarna.

– Den vanliga bedömningen bland ekonomer är att den typen av skatter som de höjer i Frankrike har en negativ effekt på tillväxten och att det minskar konkurrenskraften.

Men Frankrikes regering säger att de klarar tillväxten nästa år och att den sedan blir ganska hyfsad?

– Det är naturligtvis bra om det är så. Men på lång sikt, om man höjer dessa skatter, tenderar ekonomin att växa långsammare. Det är bara att beklaga, sade Anders Borg.