EU:s miljökommissionär Janez Potočnik och miljöminister Lena Ek (C). Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskt kalkbrott kan gå till högsta EU-nivå

EU-kommissionär Janez Potočnik överväger att ta kontakt med Sveriges miljöminister Lena Ek (C) om den infekterade kalkstensutvinningen på Gotland.

Konflikten mellan företaget Nordkalk och flera miljöorganisationer om en kalkutvinning på norra Gotland har eskalerat de senaste dagarna. Avverkningen av Ojnareskogen har inletts och polis har kallats in för att hålla tillbaka de demonstranter som har försökt hindra avverkningsmaskinerna.  Beslutet om att tillåta kalkbrytningen i området har godkänts av mark- och miljödomstolen men frågan har överklagats till Högsta Domstolen av Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen.

Sedan början på året har EU-kommissionen haft kontakt med miljödepartementet i frågan och har ställt kritiska frågor kring det planerade kalkbrytningen. I och med att skogsavverkningen inletts har ärendet ställt på sin spets och enligt uppgifter till Europaportalen kan EU-kommissionären Janez Potočnik ta direkt kontakt med Sveriges miljöminister Lena Ek (C) i frågan.

– Vi kan lyfta upp det på politisk nivå om vi märker att det här är ett problematiskt fall och om vi får besked om att miljön verkligen hotas. Då kan kommissionären ta kontakt bilateralt med miljöministern för att se vad som händer, säger en källa på EU-kommissonen med insyn i frågan.

På EU-kommissionen analyseras just nu den korrespondens som har förts med Sverige de senaste månaderna. En slutsats kan komma inom några dagar. Anser man inte att Sverige har givit tillfredsställande svar på kommissionens frågor kan man inleda ett överträdelseförfarande som innebär att frågan kan gå till EU-domstolen. Kommissionen har tidigare ställt sig frågande till att ingen domstol i Sverige har vänt sig till EU-domstolen för att få hjälp med tolkningen av EU-rätten. Men ett avgörande i EU-domstolen tar tid.

– Tyvärr kan det ta ett tag innan vi kan få ett tillfälligt stopp för en aktivitet som verkar vara skadlig. Så i det här läget har vi tyvärr inga andra medel än att lyfta upp det på politisk nivå, säger källan på EU-kommissionen.

Området på norra Gotland där kalkbrytningen ska ske ligger inte inom ett skyddat så kallat Natura 2000-område, men gränsar till flera sådana områden. Miljöorganisationerna fruktar att brytningen kan skada grundvattnet och flera känsliga växter, men enligt Nordkalk är den risken överdriven och företaget hänvisar till att man fått tillstånd från mark- och miljödomstolen.