Hoppa till artikelns andra spalt.

Utvecklingsländer stöttar krisande Europa

De så kallade Bric-länderna kommer nu till Europas undsättning. Vid G20-mötet i Mexiko utlovade de stora summor till den Internationella valutafondens krisfond.
 

Kina bidrar med drygt 300 miljarder kronor till fonden som totalt uppgår till drygt 3000 miljarder kronor. Brasilien, Ryssland och Indien är redo att gå in med 70 miljarder kronor vardera, vilket även Mexiko är. Pengarna ska stärka IMF:s möjligheter att gå in med pengar när krisande länder inte kan ta egna lån på marknaden. Som motprestation förväntar sig Bric-länderna att få mer att säga till om i IMF, skriver Süddeutsche Zeitung.

Euroländerna har sedan tidigare åtagit sig att lägga knappt 1400 miljarder kronor. Sveriges finansminister Anders Borg sade i april att Sverige bidrar med cirka 100 miljarder kronor.