Annons

Angela Merkel talar i den tyska förbundsdagen.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Merkel kräver starkare styrning av euroländer

Inför EU-toppmötet säger Angela Merkel blankt nej till gemensamma skulder men vill att eurosamarbetet blir en komplett politisk union.

Inför ett näst intill fullsatt tyskt parlament slog Angela Merkel på onsdagen fast Tysklands linje inför EU-toppmötet i morgon. Och linjen är stenhård: det blir inga euroobligationer eller någon annan typ av gemensamt ansvar för skulder så länge som Angela Merkel har något att säga till om.

Vid ett möte med liberala FDP i går sade Merkel enligt läckor att euroobligationer är uteslutna ”så länge jag lever”. I förbundsdagen var formuleringarna förvisso nedtonade, men med samma innebörd.

– Jag fruktar att man talar allt för mycket om gemensamma skulder och för lite om struktur och kontroll.  Bortsett från att euroobligationer eller andra typer av gemensamma statspapper är författningsvidriga i Tyskland är det ekonomiskt kontraproduktivt, sade Merkel och rev ner applåder från ledamöterna i bänkarna.

Hon hänvisade ofta till det dokument som Europeiska rådets ledare Herman Van Rompuy presenterat tillsammans med ordförandena för EU-kommissionen, ECB och eurogruppen. Där läggs grunden för hur eurosamarbetet ska utvecklas genom stärkt styrning av ekonomin i euroländerna på Europanivå. Det är ett måste, enligt Merkel, för att den europeiska unionen och ekonomin ska kunna hävda sig i framtiden.

– Vi måste göra det som för 20 år sedan i Maastricht inte var möjligt. Den ekonomiska och monetära unionen måste fulländas politiskt, sade Merkel.

– Frågan handlar inte om mindre än att Europa ska kunna fortsätta leva i välstånd medan världen omkring oss förändras. Livet för kommande generationer är avhängigt hur vi agerar, sade Merkel ödesmättat.

På onsdagskvällen reser den tyska förbundskanslern till Paris för att med Frankrike försöka driva en gemensam linje på toppmötet, något Frankrike och Tyskland gjort konsekvent under krisåren. Men den här gången blir det inte lätt – François Hollande är positiv till euroobligationer men desto mer negativ till att lämna över makt till Bryssel vad gäller besluten om den nationella ekonomin.

Istället har Frankrike närmat sig Italien och Spanien, som också anser att de stora länderna bör agera gemensamt för att få ner räntenivåerna i de krisande länderna. De anser att Tyskland har dragit nytta av deras olycka i form av mycket låga räntor. Att införa en mekanism för att utjämna skillnaderna vore därför på sin plats, menar sydeuropéerna.

Men Angela Merkel har det tyska folket i ryggen. I en omröstning i en tysk tv-kanal under hennes anförande ställdes frågan om Angela Merkel ”bör hålla fast vid sin sparkurs i Europa”. Fem procent sade nej, 95 procent ja.

Det Merkel och Hollande har enats om är en så kallad tillväxtpakt på 130 miljarder euro. Den har dock kritiserats för att vara uppblåst av alltför optimistiska förhoppningar och för att bestå av ”gamla pengar”.

De är också på samma linje vad gäller en finansskatt i Europa. Merkel konstaterade i sitt tal att det finns minst nio länder som vill gå vidare tillsammans och hon hoppas på att EU-kommissionen kan lägga fram ett förslag i slutet av året.